Školení řidičů referenských vozidel

Náplň a rozsah školení provedeme dle vlastní osnovy nebo připravíme podle Vašich požadavků.

Doporučený rozsah školení je 4 hod.